kadetinje 2

ZGORNJA VRSTA: Hana Seljak, Nika Kampuš, Pia Bratkovič, Dejan Pušnik, Hana Detiček, Maša Marković, Zala Ribič
SPODNJA VRSTA: Lara Štrman, Pija Mageš, Naja Cikač, Mija Mageš, Naja Grizold